asdad

Investování nebo spoření?

Investování je úschova peněz určených pro dlouhodobou spotřebu, tyto peníze jsou vázány v různých formách investic na více jak 1 rok.

Spoření je úschova peněz určených pro krátkodobou spotřebu na běžném nebo termínovaném účtu u banky.

Úrok u spoření je zpravidla tak nízký, že po odečtení daní a inflace uspořená částka v reálných hodnotách v průběhu času eroduje, tzn. že klesá hodnota úspor vyjádřená v kvantitě zboží, které by se dalo za uspořenou částku koupit.

Například v USA byl výnos z bankovních vkladů po odečtení inflace a daní v období 1975-1994 1,85%. Spoření je z těchto důvodů nevhodné pro dlouhodobou úschovu a reálný růst akumulovaných prostředků. Se spořením nejsou spojena kurzová rizika, ale velmi reálná jsou bonitní rizika instituce, kde se úspory nacházejí.

Investování

Investor vědomě přejímá určité zvýšené riziko, aby v dlouhodobém horizontu získal vyšší výnosy. Jedině investováním je možné chránit akumulované prostředky před inflací a dosáhnout jejich reálného růstu. Mezi výnosem a rizikem je velmi úzký vztah - čím větší jsou výnosové šance, tím vyšší je většinou riziko, jež musí investor převzít. Převzetí rizika je cena za vyšší výnos.

Rizika investic na vyvinutých kapitálových trzích (západní Evropa, Severní Amerika, části Asie) jsou velmi dobře vyčíslitelná.

Existuje několik možností jak volné finanční přebytky investovat. Každý způsob investice je jinak rizikový, přináší různě vysoké výdělky v odlišně dlouhých časových horizontech. Při tvorbě spolehlivé investiční strategie pomáhají nejen kvalitní historické statistické řady, které v USA sahají až do dvacátých let a v Evropě až do let padesátých, ale také vědecký vývoj v oblasti moderní teorie portfolia.

Tři důvody proč investovat?

 • zhodnocení volných finančních prstředků

 • ochrana volných finančních prostředků před inflací

 • diverzifikace - rozložení a minimalizace rizika

Základní typy investorů

 1. Konzervativní
 2. Zkušený
 3. Profesionál

Riziko z investice se snížuje rozdělením objemu investice do několika nezávislých druhů investic a aktiv.

 • podle aktiva - akcie, komodity, měny
 • podle regionů - západoevropské burzy, středoevropské , Asie

Základní druhy investic

 1. Kapitál - akcie, měny, komodity, podílové a investiční fondy
 2. Reality - pozemky, byty, domy
 3. Podnikání - patenty, startupy, podíly, sport
 4. Fyzické vlastnictví - zlato, diamanty, další drahé kameny a kovy
 5. Umění - obrazy, starožitnosti, hudba

Základní typy kapitálové investice

 1. Akcie
 2. Měny
 3. Komodity

Akcie - nejčastější forma investice

Díky kuponové privatizaci, byl koloem roku 1995 v České republice velké množství drobných akcionářů. Akcie nebo podílové listy českých frem vlastnili milony občanů ČR. V současnosti stále jesště existuje první česká burza nazývána RM-systém. V současnosti je provozována jedním z tradičních obchodníků s cennými papíry - společností FIO, a.s.

Akcie je možno též nakupovat a prodávat protřednictvím obchodníků na oficiální české burze cenných papírů, která se nazývá Burza cenných Papírů Praha(BCPP). Vlastníkem pražské burzy je rakouská burza.

Na hlavním trhu pražské burzy se obchoduje k 1.4. 2015 celkem 15 akciových titulů. Počet se může průběžně měnit. V nedávně době byly vyřazeny akcie AAA Auto, Orco. Naopak nově jsou obchodovány akcie Pivovary Lobkowitcz Group pod tickerem PLG.

Měny -  rozložení rizika

Investice do měnových párů se stalo od finanční krize v roce 2008 nezbytností pro každého, kdo nechce riskovat. Propad jedné měny vůči ostatní může během několika dnů znamenat znehodnocení o desítky procent. Z tohoto důvodu je vhodné rozložit riziko do několika měn. Nejzákladnější rozložení by mohlo vypadat takto 1/4 CZK, 1/4 EUR, 1/4 USD, 1/4 CHF. Všechny měny jsou velice likvidní a obchodují se každý den na celosvětové devizové burze nazývané Forex ( z anglického překladu Foreign Exchange).

Komodity - příležitost pro zkušené

Třetí nejčastějí formou kapitálové investice bývá zakoupení hlavní světové komodity prostřednictvím termínovaného kontraktu. Mezi nejobchodvanější komodity patří investiční zlato, ropa WTI, ropa Brent, stříbro, bavlna, sójové boby. Investor nekupuje fyzické dodání komodity, ale pouze její termínovaný kontrakt, který v určitý okamžik zanikne a je nahrazen novým. Termínované kontrakty mezi sebou obchodují především velcí průmyslový zpracovatelé komodit, banky nebo inevestiční fondy.  

 

 

 

Kurzy měny

<a href="http://www.mt5.com/">Forex portal</a>

Casino hra online ruleta