asdad

Burza a burzovní obchody

Z hlediska předmětu burzovního obchodu rozeznáváme burzy:

  • zbožové
  • peněžní
  • služeb

Burza cenných papírů je užší pojem než kategorie peněžní burza. V současné burzovní terminologií rozeznáváme tyto peněžní burzy:

  • Burza cenných papírů ( zde se převážně provádějí promptní obchody s klasickými nástroji)
  • Termínované finanční burzy ( zde se realizují termínované finanční obchody, financial futures, stock index)
  • Opční burzy ( zde se obchoduje s opcemi, tzv.option)

Burza je jednou z nejdůležitějších institucí tržní ekonomiky. Bývá označována za "barometr ekonomiky" a to především z hlediska tvorby rovnovážných cen, vlivu na investování a na konjunkturu.
Na burze cenných papírů se soustřeďuje nejen obchod s cennými papíry, nýbrž také nabídka a poptávka po volném kapitálu.

Specifickou burzovní činností je spekulace:

  • hlavním objektem spekulace bývají akcie
  • burzovní spekulace je podnikatelská činnost založená na uvážení určitých, na burzu působících okolností, které vytvářejí kursovní pohyb, čehož burzovní podnikatel využívá ve svůj prospěch
  • burzovní spekulant kupuje cenné papíry na několik hodin nebo dní (denní spekulace), na několik týdnů (spekulace krátkodobá) nebo na několik měsíců ( spekulace dlouhodobá ), aby je se ziskem prodal.