asdad

Burzovní cena

Jako každá jiná cena se tvoří na základě nabídky a poptávky.

U každého cenného papíru můžeme rozlišovat tyto hodnoty:

  • nominální hodnota
  • vnitřní hodnota
  • výnosová hodnota
  • tržní hodnota

Nominální hodnota: je částka vyznačená na cenném papíru.

Vnitřní hodnota akcie: je podíl na samotné akciové společnosti, který se může z technického hlediska zjistit jako stav čistého jmění akciové společnosti.

Vnitřní hodnota obligací: znamená ocenění závazku dlužníka, který jim bude při splatnosti zaplacen.
Výnosová hodnota: vyjadřuje zhodnocení vloženého kapitálu do cenných papírů.