asdad

Burzovní obchody

Podle způsobu vyřizování

  • obchody k uspořádání
  • obchody přímé

Podle časového okamžiku realizovaného obchodu

  • obchody promptní - při promptních ochodech dochází k dodání cenných papírů ještě tentýž den nebo do několika dnů po uzavření obchodu (3-4dny).
  • termínové obchody - se realizují až po dohodnuté lhůtě nebo ve lhůtě stanovené burzovními pravidly. Termínové obchody jsou spojeny se značným rizikem a jsou objektem spekulace. Riziko ztráty je při těchto obchodech neomezené. Neomezenost rizika odstraňují tzv. Prémiové obchody.

Prémiové obchody rozlišujeme na:

  • prémiové obchody s prémií na převzetí
  • prémiové obchody s prémií na dodání
  • dontové prémiové obchody na odebrání nebo dodání
  • dvojité prémiové obchody na odebrání nebo dodání
  • obchody stelážové
  • obchody násobné