asdad

Typy investic na americkém kapitálovém trhu

Na americkém trhu existuje několik druhů cenných papírů, do kterých je možné investovat. Pro českého investora jsou zpravidla nejdostupnější investicí akcie společností obchodovaných na burze. Ty také skýtají z níže vyjmenovaných investičních způsobů dlouhodobě největší výnos. Logicky však také podléhají největšímu riziku kurzovních výkyvů. Každý by měl proto zvážit, zda jsou pro něho tou nejlepší investiční variantou. Existují dvě hlavní kategorie cenných papírů, které jsou dostupné investorům - akciové cenné papíry, které reprezentující vlastnictví části společnosti, a dluhové cenné papíry, které reprezentují půjčku investora společnosti či vládě. Každý typ má odlišné charakteristiky a s tím spojené výhody a nevýhody, které závisí na potřebách a investičních cílech investora.