asdad

Investiční smlouvy a omezená partnerství (Investment Contracts and Limited Partnerships)

Investoři někdy shromáždí peníze pro společný podnik zřízený třetí stranou za účelem dosažení zisku. To se nazývá investiční kontrakt. Takové podniky se mohou zabývat čímkoliv - chovem dobytka počínaje a výrobou filmů konče. Nejčastějším způsobem je ustavení omezeného partnerství, ve kterém investoři vlastní v podniku podíl, ale neúčastní se aktivně řízení.