asdad

Investiční společnosti (Investment Companies)

Společnosti či trusty, které z principu investují kapitál do cenných papírů se nazývají investiční společnosti. Investiční společnosti často diverzifikují své investice do různých typů akcií a dluhových cenných papírů za účelem naplnění specifických investičních cílů.