asdad

Investiční trust pro nemovitosti (Real Estate Investment Trust - REIT)

Investiční trusty zřízené za účelem investování do výstavby či nákupu nemovitostí.