asdad

IPO (Initial Public Offering - Primární emise cenných papírů)

Primární emise cenných papírů je proces, při kterém společnost poprvé nabízí své akcie široké investorské veřejnosti. Cenné papíry nabízejí při IPO většinou menší začínající společnosti, které shánějí kapitál potřebný pro další rozvoj či expanzi. Akcie v IPO však mohou také emitovat například divize větších firem, které se osamostatňují. Investoři nakupující akcie při IPO se musí smířit s poměrně vysokým rizikem, ale v případě úspěchu mohou počítat s několikanásobným ziskem.

Co je IPO?