asdad

Korporativní dluhopisy (Corporate Bonds)

Nejběžnější formu korporativního dlužního cenného papíru je dluhopis. Je to certifikát, který slibuje zpětné splacení určité peněžní částky, kterou investor či vlastník dluhopisu půjčil společnosti, a to k určitému datu. Na oplátku za půjčení peněz se společnost také zavazuje platit každoročně držiteli dluhopisů jistou částku jako "úrok". Většinou je to procento z vypůjčené částky. Držitelé dluhopisů nejsou vlastníky společnosti a tudíž nemají nárok na dividendové platby či hlasovací právo v záležitostech společnosti. Návratnost jejich investic není zpravidla závislá na obchodní úspěšnosti daného podniku Držitelé dluhopisů mají právo na jistou předem dohodnutou částku z úroků, stejně jako mají nárok na vrácení hlavní částky dluhopisu, jestliže ho drží po určenou dobu.