asdad

Municipální dluhopisy (Municipal Bonds)

Kromě dluhopisů soukromých firem existují také dluhopisy municipální, které vydávají státy, města či jisté agentury místní správy. Důležitým rozlišovacím znakem těchto cenných papírů je, že jejich úrok nepodléhá federálnímu zdanění. Je také osvobozen od státních či místních daní, když jejich držitel žije v místě, které podléhá jurisdikci úřadu, který je vydal. Kvůli úlevám na daních a nižšímu riziku je však obvykle jejich úroková míra nižší než u dluhopisů korporačních.