asdad

The Nasdaq Stock Market

The Nasdaq Stock Market je předním americkým ale i světovým akciovým trhem. Je dceřinnou společností National Association of Securities Dealers, největší samoregulační organizace akciového průmyslu v USA. Nasdaq ve Spojených státech zprostředkovává více než polovinu všech obchodů s akciemi, denně na něm totiž změní svého majitele akcie za zhruba 40 mld. dolarů. Díky své schopnosti rychle adaptovat nové technologie patří mezi nejrychleji rostoucí trhy na světě. V současné době zaujímá v mezinárodním měřítku svým dolarovým objemem obchodů první místo, jen těsně před The New York Stock Exchange. V Nasdaqu je registrováno přes 5 300 společností, což je více než činí úhrn na všech ostatních akciových trzích v USA. Nasdaq sestává z více než pěti set tvůrců trhu, tzv. market-makerů, kteří na principu dvoucestné kotace udávají na požádání u každého jednotlivého titulu kurzy, za než jsou ochotni danou akcii nakoupit a prodat. Obchodování zde probíhá každý pracovní den od 9:30 do 16:00. Nasdaq má svou webovou stránku www.nasdaq-amex.com.

Kořeny vzniku Nasdaqu sahají do roku 1961, kdy Kongres požádal americkou Komisi pro burzy a cenné papíry (Securities and Exchange Commission, SEC), aby vypracovala speciální studii o akciovém trhu USA. Jejím cílem bylo získat podklady pro zlepšení situace tehdejšího akciového průmyslu.

O dva roky později dokončila SEC studii, v níž charakterizovala mimoburzovní trh (over-the-counter, OTC) jako rozpolcený a neprůhledný. SEC navrhla řešení - jeho automatizaci - a pověřila Národní asociaci obchodníků s cennými papíry (National Association of Securities Dealers, NASD) jejím uskutečněním.

V roce 1968 začíná výstavba automatizovaného mimoburzovního systému, později známého jako Systém pro automatickou kotaci Národní asociace obchodníků s cennými papíry (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, NASDAQ).

Svůj první obchodní den zahajuje Nasdaq 8. února 1971. Automatický systém kotací v té době určuje kurzy dvou a půl tisíc cenných papírů.

V roce 1982 se přední emitenti Nasdaqu spojují, aby vytvořili zvláštní trh - Nasdaq National Market. Ten vyžaduje náročnější pravidla pro přijetí cenného papíru k obchodování. Se svým zřízením začíná Nasdaq National Market nabízet také obchodní zpravodajství v reálném čase, umožňující investorům přístup k více informacím.

V roce 1984 zavádí Nasdaq automatický systém pro vypořádání drobných příkazů (Small Order Execution System, SOES). Ten zrychluje obchody a zvyšuje obchodní kapacitu.

V roce 1986 uděluje Federální rezervní výbor Národnímu trhu Nasdaq oprávnění poskytovat půjčku na akcie, tzv. margin. Klienti si od této chvíle mohou od svých makléřů na nákup akcií vypůjčit.

V roce 1990 mění Nasdaq svůj oficiální název na "The Nasdaq Stock Market". Ve stejném roce dochází i k vytvoření tzv. OTC Bulletin Board (OTCBB), která dává investorům přístup k informacím o cenných papírech, které se v Nasdaqu neobchodují.

V roce 1991 se cenné papíry v Nasdaq National Market již vyrovnávají titulům na newyorské burze a Amexu díky jednotnému podléhání tzv. blue-sky zákonům, týkajícím se registrace a prodeje nových emisí.

V roce 1992 začíná Nasdaq International Service poskytovat služby dovolující obchodování s cennými papíry na trhu Nasdaq National Market během časných ranních hodin, kdy jsou otevřeny londýnské finanční trhy. Současně je zřízeno i zpravodajství v reálném čase u titulů na Nasdaq SmallCap Market.
V roce 1994 přesahuje roční objem obchodů na Nasdaqu svým počtem objem na burze New York Stock Exchange.

V roce 1997 schvaluje SEC žádost Nasdaqu zahájit kotace akciových kurzů v šestnáctinách zlomku a to u titulů, jejichž kurzy jsou vyšší než deset dolarů. Zároveň se zavádějí i dvě nová pravidla pro zacházení s příkazy, z nichž první nařizuje tvůrcům trhu zobrazovat limitní příkazy a druhé zobrazovat nejlepší konkurenční cenu. Společně přinášejí obě opatření další zúžení spreadů, a to v průměru o 40 %.

30. října 1998 oficiálně začleňuje NASD do své rodiny burzu AMEX, druhou největší parketovou burzu v USA a největší burzu obchodující současně s akciemi a deriváty.

Nasdaq Composite Index - index složený ze 100 převážně technologických akcií