asdad

Opce

Opce a opční obchody

Ještě než začneme je důležité vysvětlit si rozdíl mezi již známými finančními deriváty a opcemi. Hlavní a významný rozdíl je v tom, že si kupující a prodávající nejsou  rovnocennými obchodními partnery. V tzv. dlouhé pozici se nachází kupující a naopak v krátké prodávající. Nákupčí si proto může rozhodovat zda danou opci prodá či nikoliv. Prodejce buďto smí nebo nesmí transakci zrealizovat.

Základní strategie opčního obchodu:

Získané opce lze využít v následujících případech, kdy předpokládáte:

  • významný nárůst nebo naopak pokles v důsledku předpokládané možnosti změny na trhu
  • útlum tržního růstu v oblasti dané skupiny
  • významný nárůst nebo ochromení situace na trhu

Opce představují výhodný finanční nástroj při zabezpečení investiční nabídky. Prostřednictví opcí můžete velmi jednoduše předpokládat nenadálý pokles akcií s nízkou finanční úrovní. Známé strategie, které se využívají s opčním obchodováním nám prospějí jako výhodná možnost pro standartní stop – loss, kdy se dá tušit například konec daného obchodu.

Pokud budeme srovnávat výhody jiných finančních možností, přijdeme na skutečnost, že opce nás informují předem o ztrátě. Investor ví, že pokud nakoupí daný kontrakt za určitou částku a jeho představy nevyjdou přijde o sumu, jenž vložil do nákupu. V případě nepředpokladané změny na trhu, které vedla k oslabení, investor nepřijde o vyšší finanční sumu než, jakou sám vložil.

Dalším nesporným plusem je fakt, že opční obchodování není nijak náročné a to z hlediska potřebného času. Opce mají zpravidla trvání dnů či týdnů. V žádném případě to nejsou minuty či hodiny jako u jiných finančních transakcí. Z tohoto důvodu proto postačí minimální časová investice, což se v dnešní uspěchané době vyplatí.

Přijděte na kloub opcí i vy a čerpejte všechny výhody.

Opce na akcie (Stock Options)

Opce je právo něco koupit či prodat v jistém budoucím okamžiku. Typ opce, který nás zde zajímá je standardizované a obchodovatelné právo (opce) na nákup či prodej akcií společností.

Dělí se na dvě kategorie

"calls", které dávají investorovi právo kupovat 100 akcií jednoho druhu za fixní cenu během určitého období a "puts", které dávají investorovi právo prodat 100 akcií jednoho druhu za fixní cenu během určitého období.