asdad

Slovník pojmů

Výnos Zhodnocení, výkonnost = zisk

tedy o kolik se navýšila námi investovaná suma peněz. Vyjadřuje se v procentech pro různá časová období - měsičně, čtvrtletně, pololetně, ročně.

Příklad: často se setkáváme s kamarády, kteří se chválí jak jsou dobří, že hodně vydělali. Říkají ja jsme vydělal 5 tisíc. Ale v podstatě je to nic neříkající částka. Pokud to převedeme na procenta. Tak jinak vypada zisk 5tis z 50tis. a jinak 200tis.

V prvním případe je zisk 10%

Ve druhém případě je zisk 2,5%

TIP: Zjistěte si jaký máte zisk z peněz uložených v bance

Riziko

Samozřejmě každý z nás chce získat co nejvyšší zhodnocení,
ale nemůžeme se orientovat jen podle tohoto jednoho čísla, musíme vzít
v úvahy i další faktory.
Riziko je nejčastěji frekventované slovo v diskuzích o investování. A nejčastěji ve
spojení se slovy jako bankrot, tunelování, podvod. Ve skutečnosti jsou
ale tato rizika velmi dobře ošetřena přísnou regulací. Stačí nenaletět na
podezřele lákavé nabídky údajného vysokého zhodnocní bez rizika, které
nabízejí některé společnosti, které pod regulaci finančního trhu nespadají.
Skutečné riziko leží jinde – v kolísání cen investičních instrumentů.
Tedy v tom, že nemáme jistotu, jakého výnosu dosáhneme, kdy bude
naše investice zisková, nebo naopak ztrátová. A největším rizikem je
často investor sám, resp. jeho emoce, které ho nutí nakupovat v době
všeobecného nadšení z obrovských zisků na finančních trzích a naopak
prodávat v době všeobecné skepse a strachu při poklesu cen.

Likvidita

Likviditou označujeme možnost přeměnit investici na peníze. Tedy to, zda
dokážeme naši investici (akcii, nemovitost, obraz, zlaté mince) prodat, jak
rychle, za jakou cenu, s jakými náklady, příp. zda nás při tom čekají nějaké
administrativní překážky.

Investiční trojúhelník

Nikdy nedosáhneme všeho najednou. Vždy je něco za něco. Chci-li
investování potenciál vyššího výnosu, musím akceptovat vyšší riziko nebo obráceně,
chci-li nízké riziko, musím počítat s nižším potenciálem zhodnocení.


VÝNOS, RIZIKO, LIKVIDITA

Ne nadarmo se těmto třem bodům říká magický
trojúhelník investování . Každý z nás se musí rozhodnout, který bod je pro
něj (a pro danou část úspor s konkrétním cílem) podstatnější.


Akcie

Akcie je cenný papír, který dává jejímu majiteli - akcionáři - právo na
podíl na podnikání akciové společnosti, zejména podíl na jejím zisku – tzv.
dividendu. Ceny akcií podléhají velkým výkyvům, jedná se tedy o velmi
rizikovou investici, a to zejména v krátkém období. Proto jsou akciové
investice vhodné pouze pro dlouhodobé investory.


Dluhopis

Dluhopis je cenný papír, který vyjadřuje závazek emitenta (vydavatele
dluhopisu, dlužníka) splatit jmenovitou hodnotu dluhopisu a také vyplácet
pravidelný úrok, tzv. kupón. Jedná se vlastně o klasický úvěr, kdy ten, kdo si
dluhopis kupuje, půjčuje svoje peníze emitentovi dluhopisu. Ten mu průběžně
vyplácí úroky a k datu splatnosti (které je přesně stanoveno) mu splatí jistinu.
Výhodou pro investora je, že s tímto cenným papírem lze jednoduše
obchodovat. Díky tomu může dluhopis prodat a získat peníze i kdykoliv
dříve před stanovenou splatností dluhopisu.


Podílový fond

Podílový fond je nástrojem kolektivního investování, které umožňuje
sdružovat mnoho investorů pod jednou střechou - do jednoho
podílového fondu - a investovat tak jejich prostředky mnohem
efektivněji, než kdyby se jednotliví investoři snažili tvořit svá portfolia
na trhu sami. Je určen těm, kteří chtějí využívat potenciálu finančních
trhů ke zhodnocení svých peněz, ale kteří zároveň nemají chuť sami
vybírat jednotlivé investiční nástroje, sledovat denně finanční trhy,
realizovat denně transakce pro optimalizaci svého portfolia atd.


Investiční strategie

Investiční strategie určuje, do jakých aktiv (investičních nástrojů) budeme
investovat. Měla by určovat náš přibližný investiční horizont a také míru
rizika, kterou jsme ochotni akceptovat a kterou nebudeme překračovat ani
na jednu stranu. Měla by dále stanovovat, za jakých podmínek budeme
investovat - např. při určité úrovni svých základních pohotovostních
rezerv, při určité ceně investičního instrumentu nebo např. to, že budeme
investovat v pravidelných intervalech stále stejné částky.


Investiční horizont

Investiční horizont je přibližná doba, po kterou jsme připraveni svou
investici držet. Obecně platí, že čím máme kratší investiční horizont – tedy
dobu, za kterou budeme peníze skutečně potřebovat – tím méně rizikovou
investici bychom si měli vybrat. Menší zakolísání ceny naší investice
potom může být vyrovnáno za kratší dobu. Naopak při dlouhodobějším
investičním horizontu si můžeme zvolit i rizikovější investici, neboť i velký
výkyv může dostat čas na to, aby mohl být vyrovnán.


Diverzifikace

Pravidlo diverzifikace se dá přeložit velmi jednoduše a názorně
- nedávejte všechna vejce do jednoho košíku, nevsázejte vše na jednu
kartu. Sázka na jednu kartu vám sice může přinést nejvyšší výnos, ale
nese také největší riziko ztráty.


Strategie průměrování nákladů Velmi efektivním způsobem investování jsou pravidelné nákupy.
Pravidelná investice stále stejné částky totiž výrazně snižuje kolísání
celkové hodnoty portfolia, protože umožňuje nakupovat v různých
fázích kolísání trhu. Navíc, pokud investujete stále stejnou částku,
potom to také znamená, že pokud je daný investiční instrument
levnější, nakoupíte více jeho jednotek, pokud dražší, potom méně.
Jednoduše – čím dražší, tím kupujete méně, čím levnější, tím více.

 

 

Kurzy měny

<a href="http://www.mt5.com/">Forex portal</a>

Casino hra online ruleta