asdad

Spoření

Spoření je uchovávání peněz, za účelem zhodnocení.

Zhodnocení se vyjadřuje úroky. U spoření je nízká míra rizika. Nejčastěji se spoří formou ukládání pravidelné částky do banky, Zde je záruka splacení jistinym, vzhledem k tomu, že jsou vklady pojištěny.(do výše 100 000 EUR)

Investování je přeměna peněz v jiná aktiva:

  • dluhopisy
  • akcie
  • Komodity
  • podílové listy

Investice nejsou pojištěny, z tohoto důvodu je se u investic počítá s určitou mírou rizika.

Bohatí lidé majetek drží na spořících účtech, v podnicích které kontrolují, nebo ve státních dluhopisech.(do podílových fondů většinou neinvestují)

Chudí většinou s penězi zacházejí nezodpovědně.

Inflace (znehodnocení peněz) ohrožuje peníze i ostatní aktiva