asdad

Teorie portfolia

Riziko celého trhu nelze diverzifikací snížit, ale riziko jednotlivého podniku ano, aby investoři omezili specifické riziko jednotlivého akciového titulu skládají portfolia kopírující složení akciových indexů (DJIA)- (tj.pasivní strategie), Zásadní otázkou je zda se cena určité akcie a její dividendy určité společnosti mění více či méně výrazně než trh. (je možné použít statistický model korelace mezi cenou akci a tržním indexem- model CAPM pomáhá vytvořit portfolio které se chová téměř identicky s trhem)

Aktivní přístup je jakákoliv odchylka od pasivního- investor tvoří vlastní portfolio. Každý je jinak averzní k riziku a tvoří si specifické portfolio.

Portfolio složené z rizikových aktiv má nižší rozptyl výnosnosti než součet rozptylů jednotlivých rizikových aktiv. Nedostatkem teorie je že položila rozptyl= riziku. (To zmátlo mnoho lidí- považují pak např. penzijní fondy za bezrizikové kvůli tomu že mají diverzifikované portfolio- přestože mohou být silně rizikové). Cílem teorie bylo nalákat domácnosti, aby společně investovaly do různých fondů-v praxi se neprokázala výhodnost takového investování. Teorie portfolia se dnes nebere vážně.