asdad

Základní typy investic

Každý člověk se může rozhodnout, zda své peníze utratí za věci okamžité spotřeby nebo za věci, které hodlá v budoucnu opět proměnit na peníze. V tom případě se z něj stává investor.

Investice znamená, že se dnes něčeho vzdáváme proto, abychom získali něco v budoucnosti. Budoucí hodnota je však vždy nejistá, proto je s investováním spojeno vždy riziko.

Obecně můžeme rozlišovat dva druhy investic:

 • reálné
 • finanční

Reálné investice

jsou vázány na nějaký konkrétní předmět nebo podnikatelskou činnost a mají charakter dlouhodobého užití.

Finanční investice

pak slouží k vytváření investičního majetku.

Mezi finanční investice se nejčastěji řadí:

 1. Peněžní vklady - spořitelní knížka, běžný účet, sporožirový účet, termínovaný účet, devizový účet
 2. Depozitní certifikáty, vkladové listy
 3. Dluhopisy - pokladniční poukázky, státní, podnikové a komunální obligace, hypoteční zástavní listy 
 4. Akcie - listinné akcie, dematerilizované akcie, akcie na jméno, akcie na doručitele
 5. Pojistky a životní renty 
 6. Směnky, šeky
 7. Finanční spoluúčasti - společenství, účast v obchodních společnostech) 
 8. Portfoliové investice (podílové listy) 
 9. Odvozené cenné papíry (futures, opce, opční poukázky)