asdad

Zlato

Investiční zlato je už od pradávna chápáno jako určitá investiční jistota, která sice mění svoji hodnotu, ale z dlouhodobého pohledu by nemělo docházet k rapidnímu snížení jeho ceny. Zda-li je tato investice výhodná, nebo ne, to vám však neporadí ani samotní odborníci.

Někteří analytici jsou přesvědčeni, že zlato v žádném případě inflaci nepodléhá a druhá polovina tvrdí, že hodnota investičního zlata je v poslední době klesajícím dlouhodobém trendu. Jak praví jedno z invetičních pravidel, investice do komodit, tedy i do investičníhho zlata by měla pouze doplňovat ostatní investice.

Nikdy není dobré dávat sázky pouze na jednu kartu.